Kerkbalans 2021: “Als levende gemeenschap geven we Jezus’ boodschap handen en voeten”

Werken aan de kerk van morgen wordt in de Bernadetteparochie zichtbaar door het werken aan een nieuw, herkenbaar kerkgebouw. Maar het plan gaat verder dan dat. De nieuwe kerk moet bovenal een plek zijn waar parochianen zich thuisvoelen en samenkomen om als levende gemeenschap samen het geloof in God te vieren en ook met elkaar actief het Evangelie te beleven en het geloof uit te dragen in Jezus’ naam.

“Belangrijk is dat mensen zich thuis voelen en in vele opzichten steeds opnieuw geïnspireerd worden door de boodschap van het Evangelie”, zegt Michel Gadron, vicevoorzitter van het parochiebestuur. “Het nieuwe kerkgebouw moet die boodschap ook uitstralen. In 2021 gaat de bouw van start. Tegelijkertijd blijven we werken aan gemeenschapsopbouw. Het is een hele klus, maar het is ook heel mooi om te mogen doen, omdat je precies weet waarvoor je aan het bouwen bent.”

Het afgelopen jaar zag Michel een nieuwe dynamiek ontstaan in de parochie. “Afgelopen jaar was natuurlijk een ongekend jaar vanwege corona. Het heeft parochianen voor veel uitdagingen gesteld in het dagelijkst leven en dat had en heeft uiteraard ook invloed op het parochieleven. Toch viel het me op dat mensen die eerst niet zo zichtbaar waren, juist in coronatijd opstaan. Ze voelen zich door het Evangelie aangesproken en willen iets goeds doen voor een ander”

Dat zag hij onder meer gebeuren bij de voorbereiding op de eerste heilige communie en het vormsel. “De voorbereidingsbijeenkomsten moesten door de maatregelen op een andere manier vorm krijgen en ouders boden spontaan hun hulp aan. Een andere inspirerende actie kwam van de jongerengroep die zelfgebakken pannenkoeken naar ouderen in de parochie bracht. Aan de deur knoopten ze op corona-afstand een praatje aan. Op die manier brachten ze niet alleen iets lekkers, maar ook een stukje licht.”

Voeten in de klei en handen uit de mouwen

Voor velen is de coronatijd een moment van bezinning geworden. Michel: “Een vraag die mij bezighoudt is: Hoe kun je Christen zijn in deze tijd? Hoe kan ik handen en voeten geven aan mijn geloof? Hoe kan ik als volgeling van Jezus ook – of misschien wel juist – nu een verschil maken? Van huis uit kreeg ik het ‘kerkwerk’ met de paplepel ingegoten. Naarmate ik zelf ouder word, merk ik ook dat ik daar steeds bewuster mee bezig ben. Naast het bestuurswerk steek ik graag, net zoals – gelukkig – vele andere vrijwilligers, actief en met ‘de voeten in de klei’ de handen uit de mouwen’ als koster of klusjesman in de parochie”.

Onderhand gaat de bouw van de nieuwe kerk een nieuwe fase in. Het parochiebestuur sluit een zogenaamde turn key-overeenkomst af met zorginstelling Aafje. In de overeenkomst is nauwkeurig opgenomen hoe de parochie wil dat de nieuwe kerklocatie eruit komt te zien. Aafje heeft de regie over het bouwproject dat een combinatie is van een zorginstelling en een kerk. Wanneer de bouw klaar is en de parochie de sleutel van de kerkdeur omdraait – turn key – moet datgene wat opgeleverd wordt exact hetzelfde zijn als hetgeen in de turn key-overeenkomst is afgesproken.

“We houden vanuit de parochie tijdens de bouw wel toezicht en hebben de vinger dus strak aan de pols”, licht Gadron toe. “Daarnaast is er onder andere geregeld bestuurlijk overleg. In deze voorbereidende fase is er overigens bijna dagelijks overleg op operationeel niveau met Aafje, met de aannemer en de installateur, zodat we niet voor verrassingen komen te staan. Alles is tot op het kleinste detail besproken en vastgelegd. Als we dan ook straks de sleutel van de kerkdeur omdraaien en de deur opendoen, zien we een echte kerkzaal met onder andere authentieke banken, een Mariakapel en een doopkapel, glas-in-loodramen en een koorzolder met een prachtig orgel.”

De parochie van toen verbinden met de parochie van morgen

Om de verbinding met het verleden te eren, zorgt het bestuur ervoor dat vanuit de huidige kerken verschillende elementen een plaats krijgen in de nieuwe parochiekerk. “Vanuit iedere locatie komt iets. Het orgel komt bijvoorbeeld uit de Petrus’ Bandenkerk. Dat is een monumentaal orgel dat eerst nog zal worden gerestaureerd. De glas-in-loodramen komen uit de Liduinakerk. Zo maken we tastbaar dat de parochie een verleden heeft en de kerk ook van alle parochianen is.”

Er is afgelopen jaar een speciale torenactie op touw gezet om ook een toren te realiseren bij het kerkgebouw. Michel: “Want wat is een kerk zonder een toren? Als gemeenschap gaan we voor de toren sparen. Het gaat om een flinke toren die goed zichtbaar is in de wijk. De drie luidklokken van de Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk aan de Baumannlaan worden momenteel gerestaureerd om straks in de nieuwe toren te worden gehangen. Zo verbinden we de parochie van toen met de parochie van morgen. Een nieuw, maar tegelijkertijd ook een vertrouwd geluid.”

Geven voor de kerk van morgen

Over de vraag waarom er juist nu een nieuwe kerk gebouwd wordt, is intensief gesproken bij het maken van de plannen. Michel: “Wij geloven er echt in dat wij als Bernadetteparochie een levende gemeenschap kunnen zijn in de wijken Overschie, Schiebroek en Hillegersberg en dat daarvoor een duurzaam en herkenbaar kerkgebouw nodig is. Ik wens het ons als parochie toe dat wij geïnspireerd door het nieuwe gebouw en als een levende gemeenschap samen Jezus’ boodschap handen en voeten blijven geven en iedere dag Zijn volgelingen proberen te zijn.”

Om dat te realiseren, is een aantal wensen gekomen vanuit de parochiegemeenschap waaraan het gebouw moet voldoen. “Denk onder meer aan apparatuur, installaties en de mogelijkheid om koffie te kunnen drinken. Het vergt meer dan het neerzetten van een gebouw en dat brengt ook kosten met zich mee. Dubbeltjes en kwartjes zijn niet genoeg. Zeker in deze tijd waar wij als parochie veel lagere inkomsten uit collectes hebben, is de kerkbijdrage extra belangrijk.”

Die kerkbijdrage gaat overigens zeker niet alleen naar het nieuwe gebouw. “We hebben ook middelen nodig voor de activiteiten die wij als parochie organiseren. Zo brengen vrijwilligers regelmatig iets rond om mensen te bemoedigen in coronatijd. We zijn heel blij met de komst van pastoraal werker Désirée Bühler en diaken Ed Doe, juist omdat we willen investeren in gemeenschapsopbouw. Bijdragen aan de Actie Kerkbalans is daarom een bijdrage aan de kerk van morgen.”

Om het werk van Michel, de andere vrijwilligers en de pastorale beroepskrachten in de Bernadetteparochie voort te zetten, zijn financiële middelen nodig. Wilt u ons steunen? Uw gift is van harte welkom. Klik hier voor meer informatie en het doen van een bijdrage.