Verruiming voor kerkvieringen in Liduinakerk

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. Deze verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen, waar maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet mag zijn. Alle andere maatregelen blijven onveranderd van kracht.

Dat betekent dat het aantal aanwezigen voor de Liduinakerk omhoog kan naar 70. Dat betekent ook dat registratie vanaf zaterdag 5 mei niet langer meer nodig is. Met maximaal 70 aanwezigen kan voldoende afstand worden gehouden en kunnen de ingestelde looproutes blijven functioneren.

Voor speciale vieringen in de Liduinakerk kan het noodzakelijk zijn om wél te registreren, in die gevallen dat we meer dan 70 kerkgangers verwachten. Dat is bijvoorbeeld het geval op Eerste Pinksterdag. U leest daarover in de weekbrief en op onze website.

Ook wanneer registratie niet nodig is, ligt er nog steeds een intekenlijst bij de ingang. U kunt zich registreren zodat u bereikt kunt worden bij een eventuele uitbraak van corona, maar dit is niet verplicht.

Voor de vierlocatie in Overschie blijft het maximum 30 kerkgangers. Registratie op de wijze die u gewend was blijft daar dan ook voorlopig noodzakelijk.

Alle maatregelen die zijn getroffen, zoals het gebruik van mondkapjes, het niet hebben van samenzang en de wijze waarop communie wordt uitgereikt blijven onverminderd van kracht. De bisschoppen stellen daarmee alles in het werk om te voorkomen dat de kerk een bron van besmetting vormt. 

Het Parochiebestuur.