Zitplaats verzekerd bij de Hildegardis

Beste mensen,

Als diaken in de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM) kom ik op veel plekken in Rotterdam. Ik had vrijdag 21 mei een rouwgesprek in de buurt van de Liduinakerk en ik dacht ik ga eerst even langs het secretariaat van de Bernadetteparochie. Ik merkte op dat er een aantal stoelen opgestapeld waren en had gevraagd wat men hiermee wilde doen, want in de Hildegardiskerk (H. Johannesparochie) had men nog stoelen nodig die zij goed konden gebruiken voor in de binnenplaats. Dezelfde dag al kreeg ik antwoord dat de stoelen beschikbaar waren en een dag later werden de stoelen gebracht naar de Hildegardiskerk.

Ik denk dat dit een goed voorbeeld is dat we er voor elkaar mogen zijn. Beide parochies maken deel uit van de Federatie RRM en we zijn dus verbonden met elkaar door de geografische ligging maar ook door ons geloof. We mogen elkaar ontmoeten, leren kennen, ondersteunen en we mogen ook met elkaar optrekken. Ik heb gecontroleerd dat de afstand tussen beide kerken, maar 2,5 km bedraagt.

Uiteraard heeft iedere kerk zijn eigen uitstraling en spiritualiteit en dat is maar goed ook. Het is de verscheidenheid in eenheid wat een belangrijke rol speelt in onze wereldkerk. We hebben het vaak over naastenliefde en dat we de ander moeten liefhebben zoals we ons zelf liefhebben. Laten we die woorden dan vertalen in onze daden en erop uit gaan en de ander te ontmoeten gewoon als gelovige mensen die zich laten leiden door de Geest die we met Pinksteren hebben mogen ontvangen.

De vieringen in de Hildegardiskerk zijn iedere zondag om 11.00 uur en de vieringen in de Liduinakerk zijn op zaterdagavond om 19.00 uur en op zondag om 9.30 uur. Ik zou u graag eens willen uitnodigen een kijkje te nemen aan de andere kant van de A20 en laten we dan de mensen, die voor het eerst komen, hartelijk verwelkomen. Voor meer informatie, o.a. voor aanmelden voor de vieringen, voor overige activiteiten en voor de overige kerklokaties binnen de parochies kunt u de websites raadplegen. Dit is de website van de H. Johannesparochie.

Namens de Hildegardiskerk wil ik de Bernadetteparochie bedanken voor het geven, maar ook voor het brengen van de stoelen!

Diaken Ed Doe (Mei 2021).