Goed nieuws over Kerkbalans, doet u ook weer mee?

Goed nieuws over onze financiën: de actie Kerkbalans loopt een beetje voor ten opzichte van vorig jaar. Kerkbalans is voor onze parochie de belangrijkste inkomstenbron. Kerkbalans maakt het voor ons samen mogelijk om, juist in deze tijd, kerk te zijn én te blijven.

Pastoraal werkster Désirée Bühler: “Je gaat in coronatijd terug naar de essentie van het geloof. Mensen zien meer naar elkaar om en wij hebben in de parochie geïnvesteerd in digitaal met elkaar verbonden zijn. Dat bleek een goede keuze. Parochianen vieren zo op afstand mee en ook voor jonge gezinnen blijkt de livestream een uitkomst. Kinderen en ouders kijken samen naar kindervieringen en catecheses. Ze spreken nu onderling meer met elkaar over geloof, omdat het via internet de huiskamer binnenkomt.”

Met acties voor de Voedselbank, het openen van een telefonische corona-hulplijn, het openstellen van de Mariakapel en het sturen van een kaart of een kleine attentie naar de senioren van de parochie laten we zien hoe, ook in coronatijd, steeds meer mensen zich voelen aangesproken door het Evangelie en opstaan om iets goed te doen voor een ander.

Toch missen we nog de bijdrage van een aantal parochianen. U ook? Het zou fantastisch zijn wanneer we ook dit jaar op uw bijdrage mogen rekenen. Dat kan door het overmaken van uw bijdrage op NL81 INGB 0000266088, t.n.v. RK Parochiebestuur Bernadette, Rotterdam. U kunt ook meedoen via de website: maak via Ideal uw bijdrage aan ons over.

Zo zetten we ons vandaag in voor de kerk van morgen!

Het Parochiebestuur.