Nog geen verdere versoepeling coronamaatregelen

De overheid verlicht vanaf 5 juni de maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus te verspeiden. Inmiddels zijn vanuit het bisdom ook nadere instructies ontvangen.

Voor de vieringen in de Liduinakerk en in de vierlocatie in Overschie verandert er eigenlijk niets. Het maximale aantal aanwezigen, 70 voor de Liduinakerk en 30 voor Overschie, blijft zoals het was. Voor Overschie geldt dat vooral de ‘anderhalve meter-regel’ een groter aantal aanwezigen verhinderd. Voor de Liduinakerk is vooral de verplichting om met verschillende looproutes te werken, maatgevend. Hierdoor is het niet mogelijk de zijbeuken te gebruiken.

Voor de vieringen in de Liduinakerk volstaat op dit moment het maximale aantal aanwezigen van 70. Mensen die willen deelnemen hoeven dan ook geen plaats te reserveren. Wel is er vrijwillige registratie in het prtaal van de kerk zodat mensen bereikt kunnen worden indien dat na afloop nodig blijkt te zijn.

In tegenstelling tot wat in enkele media heeft gestaan zijn de richtlijnen voor zang ongewijzigd: maximaa 4 koorzangers. Het bisdom geeft aan te hopen dat bij een volgende verlichting op het gebied van koor- en samenzang wat meer mogelijk is.