Oplossing puzzel bekend, prijzen uitgereikt

Op zondag 27 juni was er een gezinsviering, waarbij het kinderkoor De Zingende Engeltjes zong. In de kerk waren de kinderen met hun ouders. Een aantal van hen had een taak in de liturgie.  Het thema was geloven = vertrouwen; we spraken over contact zoeken met God door te bidden. Hij helpt je.

Na de viering was er koffie en limonade op het kerkplein. Geholpen door een waterig zonnetje was het fijn om na lange tijd weer mensen te spreken.

Bij de uitgang kregen alle kinderen een puzzel mee. De uitslag konden ze inzenden. De oplossing van de prijsvraag was: “Wees niet bang, maar heb geloof, dan zal zij gered worden.”

Uit zeven goede inzendingen zijn door loting twee prijswinnaars geselecteerd. De winnaars hebben hun prijs inmiddels in ontvangst genomen. Wij feliciteren Elaine en Floris van harte met hun prijs!