Bericht van het federatiebestuur

Beste parochianen van de samenwerkende parochies Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius,

Na het vertrek van pastoraal werkster Gerda Martens is sinds juli 2019 pastoraal werkster Désirée Bühler in onze parochies werkzaam, naast haar werkzaamheden op het bisdom in het kader van het jongerenpastoraat. 

Op verschillende terreinen heeft zij zich federatie-breed in de parochies ingezet: kinderen en jongeren, sacramenten-catechese en toerusting, vieringen bij uitvaarten en volgens het rooster ook op een aantal zondagen. Als eerst-aanspreekbare in de parochie H. Bernadette onderhield zij de nodige pastorale contacten en was zij betrokken bij verschillende werkgroepen, waaronder de pastoraatsgroep. 

Onlangs heeft Désirée Bühler na rijp beraad besloten om haar halftime aanstelling in onze parochies niet voort te zetten. Dit betekent een grote verandering voor onze parochies en voor ons pastoraal team omdat zij niet langer beschikbaar zal zijn voor het pastorale werk in onze parochies en dat zij geen lid meer zal zijn van het team. 

De andere leden van het pastoraal team zullen binnenkort laten weten hoe de verschillende taken zullen worden opgepakt terwille van de goede voortgang van het pastorale werk in onze federatie en de afzonderlijke parochies.

Als parochies en team van de federatie H. Laurentius op de rechter Maasoever van Rotterdam zijn wij haar dank verschuldigd voor de inzet in de voorbije ruim twee jaar.

In deze tijd van corona is het niet goed mogelijk om een uitgebreid afscheid voor Désirée Bühler te organiseren. In afstemming met haar is besloten dat we via de nieuwsbrief zullen laten weten op welke manier u desgewenst een persoonlijk woord ten afscheid aan haar kunt richten.

Als pastoraal werkster zal Désirée Bühler haar werkzaamheden voor het jongerenpastoraat in het bisdom Rotterdam continueren. Wij wensen pastoraal werkster Désirée Bühler alle goeds voor de toekomst.

Namens het team van pastores en het bestuur van de federatie H. Laurentius,

J. van den Hende en M. Gadron.