Bedankt voor uw bijdrage aan de Adventsactie

Beste mensen,

De Adventsactie 2021 zit er weer op. We mochten een bijdrage leveren aan het uitbreiden van een opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe. Een gezonde start voor moeder en kind en we hebben tijdens de adventsperiode gebeden voor de aanstaande moeders in Zimbabwe, dat zij samen met hun echtgenoten zich op een menswaardige manier kunnen voorbereiden op de komst van hun kinderen.

In iedere parochie hebben veel trouwe parochianen en vrijwilligers, ondanks de toegenomen coronamaatregelen, weer mooie creatieve initiatieven bedacht om aandacht te vragen voor dit project en dat is weer erg goed gelukt. Het is mooi om te zien om hier samen mee bezig te zijn, om samen op weg te gaan en te blijven en elkaar te inspireren. Geloven schept iets gemeenschappelijks, want we mogen ons gedragen voelen door Gods Geest die in ons allen werkzaam wilt zijn.

Het Kerstfeest is een feest van hoop dat in de wereld komt. God gelooft in de mens en Hij komt mens zijn met ons. Hij vertrouwt Zich toe aan onze liefdevolle zorg, maar tegelijkertijd vertrouwt Hij ons ook onze medemensen toe. En zeg nou eerlijk; hoe kan God mens worden als wij niet (meer) mens worden voor elkaar? Met deze Adventsactie hebben we daar uiting aan kunnen geven door de mensen in Zimbabwe hoop te brengen.

Ik wil alle mensen die op de een of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan de Adventsactie 2021 heel erg bedanken en ik weet zeker dat we met vele parochianen, vrijwilligers en medegelovigen weer een mooie bijdrage hebben kunnen leveren.

Bedankt!

Diaken Ed Doe, namens de MOV – Parochiefederatie RRM, H. Laurentius.