Gebedsweek voor eenheid van de Christenen

Op 16 januari is de Week van gebed voor eenheid van christenen begonnen. Het thema is ‘Licht in het duister’, verwijzend naar het tweede hoofdstuk van het Matteüs evangelie. Matteüs vertelt in dat hoofdstuk over de Wijzen, die een ster hebben gezien. Zij zijn op reis gegaan naar Jezus, het Licht van de wereld.

“De Wijzen gingen samen op weg”, zegt Frits Vermeulen, bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene. “Zo mogen ook wij als christenen ons deze week extra realiseren hoe wij in onze eigen omgeving en wereldwijd met elkaar verbonden zijn in het gebed en in ons steeds op weg gaan naar Christus het Licht van de wereld en de bron van het leven. Die verbondenheid is iets om dankbaar voor te zijn en om aan te blijven werken door samen met de Heer op weg te gaan. Gezamenlijk hebben we als christenen ook de opdracht om nabij te zijn aan mensen die in hun leven duisternis ervaren.”

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 vindt plaats van 16 tot en met 23 januari. De gebedsweek wordt in Nederland georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland. Meer informatie staat op rkkerk.nl.