Kinderen stralend middelpunt tijdens Eerste Communie

Op zondagmiddag 15 mei ging de vlag in top, want op die middag deden 8 kinderen hun Eerste Heilige Communie. Plebaan Hagen en Diaken Doe gingen voor in een feestelijk versierde kerk. En uiteraard hielpen de kinderen bij de viering: door gebeden, het ontsteken van de doopkaarsen en het klaarmaken van de tafel. En toen kwam het moment waarnaar ze hadden uitgekeken: voor het eerst deelnemen aan de maaltijd.

Plebaan Hagen belichtte in zijn overweging de stappen die je kunt zetten binnen het Katholieke geloof. Daarin wordt de doop en de Eerste Heilige Communie gevolgd door het Heilig Vormsel. Ook ging hij in op de heiligverklaring van Titus Brandsma, eerder die dag. Diaken Doe zong samen met de kinderen enkele liedjes, waarbij hij zichzelf begeleidde op de gitaar.

Aan de voorbereidingen deden 9 kinderen mee, het laatste kind zal deze zomer elders voor het eerst de Heilige Communie ontvangen. De viering kan hier worden teruggekeken.

Alle kinderen en hun ouders van harte gefeliciteerd!