Acties voor de gezamenlijke PCR Elisabeth


Sinds vorig jaar wordt er in de parochiefederatie Laurentius (de parochies op de rechter oever van de Maas) samengewerkt om materiële en pastorale steun te bieden aan mensen in onze parochiegebieden en aan initiatieven die door mensen worden ondernomen om het leven en welzijn van anderen te verbeteren. Dat doen we binnen één gezamenlijke Parochiële Caritas Instelling (PCI) actief: PCI Heilige Elisabeth.

In 2022 willen we met de PCI, H. Elisabeth onze acties voor individuele noden, groepen en projecten voortzetten om zo gestalte te blijven geven aan de opdracht om als Kerk dienstbaar te zijn aan de samenleving. In de Bernadette-parochie is er in het weekend van 21 en 22 mei daarom een extra collecte in de kerk en op de vierlocatie.

U kunt ons ook helpen door een financiële bijdrage te leveren op: NL81 INGB 0000266088 t.n.v. RK Parochie H. Bernadette o.v.v. Collecte PCI H. Elisabeth.

Met dank alvast voor uw medewerking, waardoor caritas, de liefde voor onze medemens, in onze RK Federatie RRM, H. Laurentius voortleeft.

Met een hartelijke groet,
PCI, H. Elisabeth