Liefde als de rode draad in onze geschiedenis


Op 18 juni presenteert Jan Maasen het boek ‘Liefde als rode draad.’ Het boek gaat over de geschiedenis van de armenzorg vanaf de eerste decennia van de Kerk tot de jaren ’10 van deze eeuw. Het geeft aan hoe als rode draad door de geschiedenis mensen zich hebben laten inspireren door het voorbeeld van Jezus: wie de minste helpt, helpt Mij (Matteüs 25, 35). Vanuit die inspiratie hebben ze omgezien naar mensen in nood in hun omgeving en dat telkens ook op manieren georganiseerd die pasten bij hun situatie.

“Er zijn in de geschiedenis wel verschillen, maar je ziet ook steeds dingen terug. Nu worden er producten achter in de kerk ingezameld voor de voedselbank, maar ook rond 1300 à 1400 stond er in de kerk een bank met een tafel waar voedsel werd gebracht en uitgedeeld” zegt Jan Maasen in een interview op de website van het Bisdom Rotterdam. Het interview kunt u daar lezen.

Jan Maasen verzorgt op woensdagavond 15 juni een bezinningsbijeenkomst in onze parochie. U kunt zich daarvoor aanmelden.