Jubileumboek Hildegardiskerk: “Een monumentaal boek over een monumentale kerk”

Onlangs verscheen het “Jubileumboek Hildegardiskerk 130 jaar”. Dat een parochie jubileert en dat bij die gelegenheid een boek verschijnt, is niet meer zo gebruikelijk. Sjaan en Ria Scholten hebben meer dan een jaar gewerkt aan het onderzoek, dat leidde tot de verschijning van het boek. Ze reisden door tijd en plaatsen, studeerden op het geloof, de geschiedenis van de Kerk Ze haalden in het Gemeentearchief het eerste doopboek boven water, beschreven wat er sindsdien gebeurde ook  in de zware tijd van de Tweede Wereldoorlog, de periode van de Wederopbouw en opbloei van de parochie met onder meer de legendarische pater / later Pastoor Cor Dam. Ze schreven ook over deze moeilijk tijd waarin parochies noodgedwongen steeds nauwer zijn gaan samenwerken en kerkgebouwen zijn verdwenen. Daarbij maakten ze een beschrijving van de kunstvoorwerpen van velerlei parochiële huize, ook die welke een nieuw thuis vonden in de Hildegardis. Tenslotte interviewden ze een groot aantal parochianen van nu die vertelden over hun ervaringen in en met de parochie en de Hildegardiskerk waarvan zij allemaal hopen dat die nog lang voor toekomstige generaties bewaard  mag blijven.

In het boek wordt stilgestaan bij het ontstaan van de kerk in een zich uitbreidend Rotterdam. AAndacht is er ook voor de vele liturgische voorwerpen in de kerk. Aan ieder voorwerp zit een verhaal vast en veel van die verhalen worden in het boek verteld waardoor de lezer een goed beeld krijgt van wat er in het kerkgebouw gebeurd is en gebeurt. Uiteraard kan het leven van de heilige Hildegardis niet ontbreken. En tenslotte komen mensen van nu aan het woord, de levende stenen, in verhalen die een periode omspannen vanaf de veertiger jaren van de 20e eeuw tot op de dag van vandaag.

Het boek kost EURO 20,00 wanneer u het in de kerk aanschaft. U kunt het ook toegezonen krijgen, de verzendkosten zijn EURO 4,50. U kunt het per e-mail bestellen bij: hildegardiskerk.130.jaar@gmail.com

Bij aflevering per post gaarne het bedrag ad EURO 24,50 overmaken op: Bankrekening  NL66 INGB 0002507446 ten name van M.E. en A.J. Scholten onder vermelding van “Jubileumboek Hildegardiskerk 130 jaar” vergeet niet in uw mail het bezorgadres te vermelden!

De opbrengst is voor het jubileum van de Hildegardiskerk.