Jongeren

Wil je misdienaar of acoliet worden?

Tijdens de viering in de kerk heb je als misdienaar of acoliet allerlei taken. Zij helpen de voorgangers en dragen hun steentje bij om de vieringen mooi te laten verlopen. Dat zijn de misdienaars en acolieten.

Het is heel bijzonder om misdienaar of acoliet te zijn. En het is ook leuk!

Wil je ook graag misdienaar of acoliet worden? Of ben je het al? Ja???…………..  Geweldig!

Kom dan op:

zaterdag 24 september om 16.30 uur

naar de Liduina kerk (Burg. Le Fèvre de Montignylaan 17 in Rotterdam)

Diaken Ed Doe vertelt dan over deze bijzondere functie in de kerk.