Maandelijkse gebedsviering in Liduinakerk volgens de traditie van Taizé

In het plaatsje Taizé in de Franse Bourgogne-streek werd na de tweede wereld oorlog een oecumenische gemeenschap gesticht door frere Roger Schutz. Inmiddels is Taizé uitgegroeid tot een internationale gemeenschap van protestantse en katholieke broeders. Jaarlijks komen duizenden mensen, vooral jongeren, op bezoek om te bidden, te zingen en elkaar in geloof te ontmoeten.

De gemeenschap van Taizé heeft een groot aantal liederen ontwikkeld die zij dagelijks in verschillende gebedsdiensten zingt. De oecumenische vieringen hebben steeds een bepaalde opzet. Op veel plekken in de wereld vinden deze gebedsvieringen navolging. Graag willen wij in de Liduina kerk maandelijkse zo’n gebedsviering gaan organiseren, op de derde donderdag van de maand vanaf 19.30u. Eerst zullen we dan met alle aanwezigen de liederen oefenen om die samen te kunnen zingen (hopelijk vierstemmig). Aansluitend om ongeveer 20.30u. houden we dan deze oecumenische gebedsviering volgens de opzet van Taizé (half uur).

U bent allen van harte welkom, om te zingen en te bidden: donderdag 20 oktober, 17 november en 15 december