Wereldmissie voor de sloppenwijk van Nairobi

Beste mensen,

Op 23 oktober is het weer Missiezondag. Met het citaat: ‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ uit het boek Handelingen van de apostelen 1,8 voert MISSIO dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand en dit jaar richt MISSIO de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Kibera betekent in de Afrikaanse taal Kiswahili ‘jungle’ en daar wonen de armste mensen van de stad. Deze mensen zijn naar de hoofdstad gekomen om werk te vinden en om geld te verdienen, zodat ze genoeg te eten hebben en zodat de kinderen naar school kunnen gaan.

Men denkt dat er wel tussen de 500.000 en 1 miljoen mensen wonen in Kibera. Het is niet fijn om er te wonen en ook niet gezond. Er ligt een enorme afvalberg vlakbij, er is geen riool, het afvalwater loopt gewoon tussen de hutten door en het drinkwater moeten de mensen zelf ophalen bij waterstations. Ook is het er niet veilig. De ellende en uitzichtloosheid in de sloppenwijken zijn echter slechts een kant van de medaille. Er is ook nog een andere kant, namelijk de saamhorigheid, elkaar helpen en steunen daar waar het nodig is.

En dat is wat Jezus ons vraagt, om te getuigen van Hem in woord en in daad. Net voor zijn Hemelvaart sprak de verrezen Jezus tot zijn leerlingen: “Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde” (Handelingen 1,8). Jezus heeft ons zijn missie toevertrouwd waar wij aan mogen werken, laten wij dat dan ook doen als kinderen van God en als zusters en broeders met en van elkaar. We mogen in de ander Christus zelf ontmoeten en de ander in ons.

MISSIO Nederland maakt deel uit van de internationale Pauselijke Missiewerken en draagt bij aan de verkondiging van het evangelie, de pastorale zorg in de armste geloofsgemeenschappen, de opvang en scholing van kwetsbare kinderen en de opleiding van priesters, diakens en catechisten.

Beste mensen, laten wij solidair zijn met onze medemensen in Kibera, dat we verbonden zijn met hen, dat we voor hen bidden en dat we meehelpen met een financiële bijdrage zodat vele mensen in nood geholpen kunnen worden.


Uw bijdrage kunt u overmaken via deze website. In het formulier onder dit bericht kiest voor ‘Wereldmissiedag 2022’ als doel voor uw donatie, vult u het bedrag in dat u wilt doneren en klikt u vervolgens op de groene ‘doneren’-knop. U kunt ook uw naam en emailadres opgeven, maar dat hoeft niet. Vervolgens kunt u uw bank kiezen en kunt u uw donatie afronden.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Alvast bedankt!
Hartelijke groet,

Diaken Ed Doe

Bedrag