Bestuursnieuws

Ook een zorg voor ons: de energierekening

Nu het kouder wordt breekt als vanzelf ook het stookseizoen aan. Voor u thuis, maar ook in onze kerk. En de kerkzaal is een ruimte die niet eenvoudig warm te krijgen is: veel warmte verzamelt zich boven in de kerk. Bovendien is de kachel best wel verouderd, maar vervangen heeft geen zin. Om de kerkzaal war te krijgen moet de kachel al op tijd beginnen met branden.


Wellicht heeft u thuis zorgen over de energierekening. Dat is gegeven de stijging van de energieprijs niet onwaarschijnlijk. Wij hebben dat ook voor de gebouwen van de parochie. Het bisdom heeft al gewaarschuwd dat de stijging van de energiekosten parochies financieel hard kan raken. Het parochiebestuur heeft in elk geval besloten de kachel in de kerkzaal ietsjes lager te zetten. Dat maakt dat het in de komende maanden wat kouder kan zijn op zaterdagvond en zondagochtend. We vragen u om u wat extra warm te kleden.


Uiteraard is dat onvoldoende om de kosten terug te brengen naar het normale niveau: de temperatuurverlaging kent zijn grens. Het is daarom dat we dit seizoen extra collectes zullen houden voor de verwarmingskosten. De eerste van die collectes staat gepland voor het weekend van 8 en 9 oktober. Mocht u er dat weekend niet zijn: u kunt ook via deze website uw bijdrage leveren

Dank alvast en graag tot ziens in de kerk!