Nieuwe huisvesting

Verrijzeniskerk bijna gereed voor de sloop

Vorige week zijn de gebouwen aan de Meidoornsingel ontruimd. De tijdelijke bewoners zijn vertrokken, de gebouwen zijn ontdaan van de meeste rommel die men in de afgelopen jaren had verzameld. Daarmee is hopelijk ook een eind gekomen aan overlast voor de buurt.

Rondom de kerk, de pastorie en het parochiecentrum zijn hekken geplaatst. Bovendien is het gebouw hermetisch gesloten door het aanbrengen van beplating. Veel van het groen rondom de gebouwen is inmiddels verwijderd.

In de komende weken wordt aanvullend onderzoek gedaan in het kader van de sloop. Mocht u zien dat er mensen op het terrein zijn die duidelijk niet zijn gekomen om werkzaamheden te verrichten, neem dan contact op met het secretariaat of de politie.