Vieringen

Allerheiligen en Allerzielen: zij die ons voor gingen

Allerheiligen en Allerzielen. Twee belangrijke dagen in het kerkelijk jaar. Beide aan het begin van de maand november, beide ook dagen waarin we stilstaan bij de mensen die ons voorgingen in de dood. Met Allerheiligen degenen die ons tot voorbeeld kunnen zijn, met Allerzielen de mensen die ons nabij zijn. Voor beide geldt echter dat we er van overtuigd zijn, gesterkt door ons christelijk geloof, ooit weer met hen samen te zullen zijn.

Allerheiligen vieren we met een Eucharistieviering in de Liduinakerk. De viering op 1 november begint om 19.30 uur, plebaan Hagen gaat voor.

De Eucharistieviering voor Allerzielen begint ook om 19.30 uur in de Liduinakerk. In deze viering gaat mgr. Van den Hende voor. Na deze viering bent u van harte welkom om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.