Corona maatregelen verlengd: ook in de Goede Week en met Pasen geen vieringen

De Nederlandse bisschoppen hebben op woensdag 18 maart laten weten dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder hebben afgekondigd in verband met het coronavirus op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Vanzelfsprekend volgt de Bernadetteparochie deze lijn: er zullen geen vieringen zijn in de Goede week en met Pasen. Of en op welke manier er in onze parochie toch iets aan Pasen kan worden gedaan, zullen we u binnenkort laten weten.

Eventuele doopvieringen en uitvaarten zullen doorgaan, maar worden sober en kleinschalig gehouden en in overeenstemming met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen. Deze vieringen vinden in principeplaats in de Liduinakerk, omdat dit een grote kerkzaal is kunnen aanwezigen een flinke afstand van elkaar houden.

De bisschoppen roepen op tot solidariteit en tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst. Dat kan materieel gemaakt worden door een bijdrage te leveren aan de voedselbank. En ook nu kunnen we met elkaar blijven voeren: via televisie-uitzendingen en via het streamen van vieringen kunnen we toch bij elkaar komen, al is het dan niet fysiek.