Nog geen besluit over hervatting publieke kerkelijke vieringen

Woensdagavond heeft het bisdom protocollen gecommuniceerd onder welke voorwaarden de vieringen mogen worden hervat. Volgende week wordt er in onze parochie een besluit wordt genomen hoe we hier mee zullen omgaan. De preventiemaatregelen maken vieringen in juni mogelijk met maximaal 30 aanwezigen, vanaf 1 juli mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.

Daarbij gelden een flink aantal randvoorwaarden, die vanzelfsprekend goed ingevuld moeten kunnen worden. Denk aan een reserveringssysteem dat het aantal aanwezigen beperkt, looproutes, de mogelijkheid om de handen te reinigen en het spreiden van de aanwezigen door het gebouw. Wij verwachten u volgende week nader te kunnen informeren hoe we dit in onze parochie gaan invullen.

Al eerder is besloten dat de vieringen via het internet door zullen lopen tot tenminste 1 juli. Dat betekent dat de vieringen via een videostream zijn te bekijken op onze parochie-website.  

Ook zaterdag gaat mgr. Van den Hende weer voor in een eucharistieviering om 19.00 uur in de Liduinakerk in Rotterdam. De viering is te zien via de website van onze parochie.

Houd dan ook uw telefoon bij de hand (vanzelfsprekend op stil), want die heeft u nodig om mee te doen bij de collecte. Er wordt dit weekend, net als met Pinksteren, gecollecteerd voor de Nederlandse missionarissen. U kunt nu ook met een ‘Tikkie’ meedoen!