Slotviering in Petrus’ Banden: Wij vragen de voorspraak van Petrus

Op zondagochtend 11 april is voor het laatst de Eucharistie gevoerd in de kerk Sint Petrus’ Banden in Overschie. Tijdens de viering waren slechts dertig plaatsen beschikbaar vanwege de corona-maatregelen, deze waren geheel gevuld. Ruim vijftig parochianen en belangstellenden keken mee via een livestream. Mgr. Van de Hende en pastoraal werkster Desiree Bühler gingen voor in de Eucharistie.

In zijn overweging stond mgr. Van den Hende stil bij de ontstaansgeschiedenis van de Petrus’ Banden. “Het is niet niks, als je een plek van zo veel herinneringen moet verlaten. Herinneringen aan doop, aan uitvaarten, aan huwelijk of een Hoogfeest: er is met liefde gevierd en gebeden. We sluiten hiermee een lage periode af, van exact 190 jaar. Een kerk die stamt uit de periode van de reformatie. Er waren geen bisdommen, die ontstonden pas weer in 1853. Deze kerk is gebouwd op de fundamenten van de harten van de mensen die in Overschie woonden en werkten. Het was Petrus die werd gekozen als patroonheilige, omdat hij weet wat het betekent om de Heer als tochtgenoot te hebben.”

Na het vieren van de Eucharistie werd in het slotlied werd het kerkje aan de Schie, het toneel van zoveel herinneringen, bezongen. Het kerkje wordt door ons verlaten, maar blijft voortbestaan in ons hart.

Net voor het eind van de viering nam vice-voorzitter van de Bernadette-parochie Michel Gadron het woord. Hij bedankte de vrijwilligers die het mogelijk maakten om elke zondag te vieren. Een deel van hen kreeg de Bernadettespeld uitgereikt, allemaal werden ze in het zonnetje gezet met een bloemetje.

Desiree Bühler nodigde de kerkgangers van harte uit om ook volgende week mee te vieren, dan niet vanuit een kerk maar vanuit een zaal in de Albert Zweitzerschool. Daar zal de parochie voortaan op zondag haar vieringen hebben.

Aan het eind van de viering werden het Heilig Sacrament, representant van het Lichaam van Christus, en het Woord van God van God naar buiten gedragen. “Het Woord van God gaat met ons mee”, aldus mgr. Van den Hende, “het is het Woord dat ons in beweging zet en ook ons mag raken in de toekomst. De Heer, die Zijn Woord aan ons gegeven heeft, Hij neemt het niet terug.” Ook de altaarsteen, die verwijderd is uit het altaar en de relieken van de Heilige Petrus bevat, wordt in processie naar de Liduinakerk gebracht. Wij vragen de voorspraak van Petrus, die zelf van angst en vrees opnieuw getuige en een gelovige werd. “

U kunt de viering hieronder terugkijken.