Nieuwe huisvesting

Voorbereiding voor sloop Verrijzeniskerk gestart

Op donderdag 17 augustus is een aannemer gestart met het plaatsen van hekken rond de Verrijzeniskerk, de pastorie en het parochiecentrum. Bovendien wordt het groen rond het gebouw worden verwijderd. Deze werkzaamheden gaan vooraf aan de start van de sloop van de gebouwen die binnen enkele weken zal gaan beginnen.

Het hek moet nieuwsgierigen en anderen weghouden van de gebouwen, die niet meer zonder gevaar zijn te betreden. Het is ook daarom dat het parochiebestuur verheugd is dat de sloop nu weldra zal gaan beginnen. Aafje en de parochie hebben omwonenden geïnformeerd via een brief.

Op de locatie van de Verrijzeniskerk, de pastorie en het parochiecentrum realiseren Aafje en de Bernadetteparochie een zorgcentrum en een nieuwe parochiekerk.