Bestuursnieuws

Open parochieavond op 21 november

Op dinsdagavond 21 november zal een open parochiebijeenkomst worden gehouden. Hier koment tal van onderwerpen aan de orde: onze financiële situatie, de stand van zaken rond de nieuwbouw en het gebruik van de Liduinakerk en -pastorie. Voor al die onderwerpen geldt dat er belangrijke ontwikkelingen zijn, waar we u graag in meenemen. Na een korte inleiding via een presentatie is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

Het parochiebestuur communiceert zo veel mogelijk via het parochieblad, de weekbrief en de website. Maar we kunnen ons voorstellen dat er heel specifieke vragen zijn over het wel en wee van onze parochie. Deze avond is speciaal bedoeld voor uw vragen. U bent van harte welkom!

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de grote zaal van de pastorie. U bent van harte welkom!